Impresszum

Megfelelve a 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ban meghatározottaknak, a weboldal szolgáltató a következő információkat teszi közzé:

Atillás Bt.

székhely: 2030 Érd, Keselyű utca 32.

cégjegyzékszám: 13-06-039504, vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

adószám: 28508281-2-13

e-mail cím: iroda@atillas.hu

tel.: +36 23 350-191

tárhelyet biztosító üzemeltető székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok: Ingressus Kft., Székhely: 2366 Kakucs, Fő út 155., telephely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., telefonszám: +36-1-353-9430

Jogi nyilatkozat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

  1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az alábbi felhasználási feltételek (“a továbbiakban: Felhasználási Feltételek”) alkalmazandóak mindenkire, aki belép a www.atillas.hu webhelyre, ideértve különösen de nem kizárólagosan a főoldalt és valamennyi, ezen domain név alá tartozó oldalt és ezek teljes tartalmát („a továbbiakban együtt: Weboldal”). A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül mindenki, aki a Weboldalra belép vagy azt más módon használja.

A Weboldalt az Atillás Bt. (adatokat lásd fent) üzemelteti.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. A megváltozott Felhasználási Feltételeket a Weboldalon közzétesszük. az utolsó módosítás időpontjának a dokumentumon való megjelölésével. Kérjük, hogy a Weboldalon ellenőrizze a Felhasználási Feltételek esetleges változásait. 

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALTAKAT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA. 

Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követően használja a Weboldalt, úgy a Weboldal használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

  1. A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

2.1 A Weboldal és a Weboldal tartalmának védelme

A Weboldal, azaz a Weboldal felépítése, megjelenítése, grafikai standardjai és teljes tartalma (például az adatbázisok, szövegek, ábrák, grafikák, logók, rajzok, képek stb.) szerzői jogi védelem alatt áll (a továbbiakban: “Mű” vagy ”Művek”).

A Mű, illetve Művek kizárólagos jogosultja vagy engedélyezett felhasználója az Atillás Bt.

A Felhasználó nem jogosult többek között arra, hogy a Művet, a Műveket vagy azok egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse.     

2.2  Védjegyek és logók védelme

A Weboldalon feltüntetett valamennyi védjegy és logó oltalom alatt áll. 

A Felhasználó a védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a jogosult kifejezett engedélye esetén jogosult. 

  1. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem hasznosítja a Weboldal adatait, tartalmát, a Weboldalt és az ezekből (ezek bármelyikéből) létrehozott származékos művek egyetlen elemét sem, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja. 

  1. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A Weboldalon található anyagok elütéseket tartalmazhatnak, ezek tekintetében sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal sem a szolgáltató, sem az üzemeltető. 

  1. HIVATKOZÁSOK

A Felhasználó a Weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Atillás Bt. nem felelős sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kárért (beleértve a sérelemdíjat is) vagy költségért, amit a hivatkozott weboldalakon elérhető bármilyen tartalommal összefüggésben merül fel. 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy megfeleljen mind a jelen, mind a hivatkozott weboldalak felhasználási feltételeinek. 

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható 

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni 

A Felhasználási Feltételek értelmezésére, a Felhasználási Feltételekből eredő vagy azzal összefüggő bármely vita vagy igény esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

  1. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha a Felhasználási Feltételekkel vagy a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy az iroda@atillas.hu email címen vegye fel velünk a kapcsolatot. 

Lezárva: 2020. 05. 14. napján